Z HISTORYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Drugie znaczenie dychotomii nie jest zbieżne z pierwszym, lecz z historycznego punktu widzenia istnieje złożony i elastyczny związek pomiędzy formami rządu oraz widocznością i braku widocznością wła­dzy. Starożytne greckie miasta-państwa, których obywatele zbierali się w wyznaczonym miejscu, by przedkładać propozycje, omawiać ważne za­gadnienia i podejmować decyzje, posiadały klarowny mechanizm spra­wowania władzy. Wszyscy zebrani słyszeli, jakie argumenty wysuwali inni, a każdy miał równe prawo do wypowiadania się. Zgromadzenie takie stanowiło szczególny krąg publiczny, w ramach którego widocznosc władzy opierała się na zdolności poszczególnych osób do udziału w dyskusji oraz do podejmowania wspólnych decyzji w głosowaniu jawnym przez podnoszenie rąk. Czasami stosowano procedurę tajnego głosowania, tzw. sądów skorupkowych (ostracyzm), lecz prawdopodob­nie liczba głosów była określana w przybliżeniu . Oczywiście, klasyczne zgromadzenie greckie to sfera publiczna o ograniczonym dostępie: tylko Ateńczycy liczący sobie ponad 20 lat mogli brać w nich udział. Kobiety, niewolnicy i metojkowie (mieszkańcy nie będący obywatelami) byli z nich wykluczeni. Niemniej jednak zgromadzenia greckie doskonale obrazują, jaką wagę starożytna demokracja, jako forma rządu, przywiązywała do widoczności władzy, czego często brakowało w innych systemach rzą­dowych.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!