WYOBRAŻENIE PRZYSZŁOŚCI

Odpowiedź na nie zależy od tego, jak pojmują współczesność, a jeszcze bardziej od tego, jak wyobrażają sobie przy­szłość. Muszą więc rozważać to, co jeden z futurologów nazwał przyszłością alter­natywną: który z potencjalnych obrazów przyszłości może ucieleśnić się, zważyw­szy na prawdopodobieństwo wyliczone na podstawie znanych nam tendencji i cykli’. Zapytać przy tym trzeba nie tylko, jaka przyszłość jest prawdopodobna, ale jaka jest pożądana: kiedy, gdzie, przez kogo, jak bardzo i z jakimi skutkami. Żeby uporać się z tymi pytaniami, pedagog powinien analizować innowacje i ten­dencje pedagogiczne – ich główne założenia i historię.Z samej natury prace programowe skierowane są ku przyszłości. Wszelkie kształcenie będzie adekwatne wtedy tylko, kiedy nawiąże do jakiejś wizji przyszło­ści. To, co pedagogowi wydaje się ważne na przyszłość, zależy właśnie od lej wizji.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!