WYJAŚNIENIE W BIOLOGII

Wyjaśnianie w biologii ma charakter dwojaki. W ba­daniu jakiegokolwiek układu biologicznego, na jakimkol- wie< poziomie złożoności, można stawiać dwa rodzaje pytań: „Jak on funkcjonuje?” „Jakie jest jego pochodzenie?” Od­powiedź, przede wszystkim na pierwsze z tych pytań, znajdziemy badając aktualnie zachodzące interakcje, czym biologia eksperymentalna zajmuje się od stu lat. Koncen­truje się ona szczególnie na badaniu mechanizmów posz­czególnych zjawisk. I dostarczyła już pewnej liczby odpo­wiedzi w kwestiach fizjologicznych, biochemicznych i mole­kularnych. Ale to drugie pytanie, o ewolucję, jest prawdopo­dobnie znacznie głębsze, gdyż zawiera w sobie i to poprzed­nie. Najczęściej jednak odpowiedzi, których potrafimy udzielić, są tylko bardziej lub mniej słusznymi przypuszcze­niami.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!