WIĘKSZOŚĆ NARZĘDZI

Większość tych narzędzi czy technik to taka lub inna forma przewidywania. Przewidywanie nie mówi nam, co się wydarzy, ale co może się zdarzyć, jeśli speł­nione zostaną określone warunki, jeśli zajdą lub trwać będą pewne procesy. Traf­ność i zakres przewidywania zależy od danych, jakie uwzględniono, sposobu decy­dowania i bogactwa wykorzystanych technik.Jeden z autorów dokonał pożytecznego rozróżnienia między badawczym i nor­matywnym podejściem do przewidywania. W pierwszym chodzi o odkrycie zakre­su ewentualnych możliwości, wykrycie zmian, sposobności i problemów, które przypuszczalnie pojawią się w przyszłości. Celem jest więc poznanie tego, jak za­pewne wyglądać będzie przyszłość. Często korzysta się w tym celu z ekstrapolowa- nia i zakłada, że ujawnione tendencje będą trwałe.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!