W SENSIE ZAWODOWYM

W sensie zawodowym zachowanie nauczyciela zazwyczaj bazuje na intuicji i im­pulsach, gdyż rzeczy w klasie biegną nader szybko. Niełatwo przewidzieć i zaplano­wać materiał nauczania, sytuacje dydaktyczne, ich kolejność i skutki. W klasie jest za­wsze dużo spontaniczności, co jest dobre, bo w przeciwnym razie panowałby w niej bezruch i konformizm. Między uczniami i nauczycielem toczy się gra o kluczowym znaczeniu, której nie da się zawsze i w szczegółach przewidzieć i zaplanować. W pew­nym zakresie realizacja programu musi być intuicyjna i interaktywna, nie tylko pre- skryptywna i przewidywalna. Zawsze też będzie jakiś program ukryty, tyle że trzeba być nań wrażliwym, analizować własne ukryte emocje i postawy, społeczne i pedago­giczne przesłania zawarte w materiałach, które wykorzystujemy, realizując program.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!