UPRZYSTĘPNIENIE SZTUKI

Uprzystępnianie sztuki polega na służeniu pomocą i radą w odkrywaniu, odczuwaniu i poznawaniu waTtosci oraz estetycz­nych cech dzieła sztuki. Chodzi tu o rozumne pośrednictwo po­między dziełem sztuki a osobą, która chce dostrzec i doznać, przeżyć i przyswoić wszystko to, co dane dzieło jej prezentuje. Należy pamiętać, że dla zrozumienia dzieła sztuki nie wy­starczy ciekawość i ostrość widzenia. Na kulturę plastyczną skła­da się bowiem zdolność odczuwania i pojmowania wymowy bar­wy i kształtu, zarówno w sztuce jak i w otaczającym nas świecie, w przyrodzie czy technice. Konieczne jest więc częste obcowanie z dziełami sztuki, stałe uzupełnianie wiedzy o nich, a więc prak­tyczne ćwiczenie oka i umysłu, wyrabianie wrażliwości na kolor i proporcje, na kompozycję i wyraz formy.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!