UKSZTAŁTOWANE ELITY

Coraz wyraźniej ukształtowane będą elity burżuasyjne, biurokratyczne i merytokratyczne, a decyzje w coraz większym stop­niu przechodzić będą do rąk tak zwanych wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wiedza naukowa i techniczna osiągnie taki poziom, że bardzo wielu ludzi zostanie wyłączonych z decydowania o wielu sprawach.Michael McDaniel wymienia siedem czynników, przede wszystkim społecz­nych i kulturowych, warunkujących tempo i istotę zmian: 1) zmiany demograficzne -przeciętna wieku życia i jej związek z płcią liczebność rodzin, proporcja młodych i starych ludzi itd.; 2) innowacje techniczne; 3) innowacje społeczne – nowe struk­tury, instytucje, systemy, wzory w oświacie, polityce, gospodarce, wojskowości itd.; 5) zmiany ekologiczne – zmiana środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, zatruwanie rzek; 6) inna rola informacji – zakres, jakość, użyteczność wiedzy, nowe pogląd}’; 7) rozprzestrzenianie się kultur – przenoszenie idei, wartości i technologii z jedne kultury do drugiej wskutek wojen, inwazji, reklam i podróży.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!