TWORZENIE STRUKTUR

Trwające przez większą część przebiegu ewolucji biolcgicznej tworzenie się struktur molekularnych mogło się opierać jedynie na przekształcaniu struktur już uprzed­nio istniejących. Proces taki mógł zachodzić, na przykład, na skutek duplikacji genów. Kiedy jeden gen występuje w kil­ku egzemplarzach w komórce somatycznej albo w gamecie, jest on niezależny od ograniczeń narzucanych przez dobór na­turalny. Mogą się więc w nim gromadzić mniej lub bardziej dowolnie mutacje, które z kolei mogą dawać początek no­wym strukturom. Wydaje się, że proces taki często zacho­dził w trakcie ewolucji; wskazuje na to istnienie bardzo podobnych rodzin białek. Białka takie są określane przez grupy genów pochodzących od wspólnego przodka, jak na przykład rodzina globin albo rodzina antygenów głównego kompleksu zgodności tkankowej.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!