TEMPO PRZECHODZENIA ERY

Tempo przechodzenia od ery przemysłowej do postprzemysłowej zmąciło na­sze wyobrażenia o przyszłości. Konieczność organizowania po nowemu świata spo­łecznego i zawodowego czyni ludzi niepewnymi ról, jakie przyjdzie im pełnić, obawiającymi się utraty pracy w wyuczonym zawodzie i konieczności zaczynania wszystkiego po kilka razy od nowa. Podobnie przyjąć trzeba, że wszelka organiza­cja oświaty i szkoły ma charakter tymczasowy.Pierwszy i drugi megatrend każą zadbać o kompetencje uczniów, pozwalające im ro zumieć, co dzieje się na świecie i uczestniczyć w tym. Potrzebny więc będzie program globalny (międzynarodowy).

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!