SZCZEGÓLNIE WAŻNE

Z radiowęzłem zakładowym może i powinien stale współpracować kolporter książek. , Jeśli chodzi o radiowozy, to mają one szczególną rolę do speł­nienia w^czasie kiermaszy (Dni Oświaty Książki i Prasy, Dni Książki Technicznej itp.), gdzie umożliwiają obsługę informa- cyjną i muzyczną imprezy. Szczególnie ważne jest to przy orga-‚ nizacji kiermaszy w małych miastach i na wsi. Niektóre przed­siębiorstwa księgarskie dysponują własnymi radiowozami, zwa­nymi również z racji ich zastosowania bibliobusami. Tam gdzie brak własnych radiowozów, można je wypożyczyć za opła­tą w przedsiębiorstwach radiofonizacji lub w niektórych organi­zacjach społecznych.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!