SYNTEZA BADAŃ

Synteza badań z ostatniego dwudziestolecia nad uczniami z rodzin o niskich zarobkach pozwoliła wykryć sześć cech skutecznego kształcenia:Ład w klasie. Nauczyciele muszą być pewni, że uczniowie dobrze rozumieją czego się od nich oczekuje; uczniowie ponoszą odpowiedzialność za użytek, jaki robią z przyznanych im praw, lekcja toczy się płynnie, nauczyciele nie reagują po­rywczo na naruszenie dyscypliny.Nauczanie bezpośrednie. Nauczanie przebiega systematycznie i ma wyraźną strukturę; nauczyciel kieruje procesem dydaktycznym, materiał jest prezentowany w małych dawkach, zapewniona jest ciągła informacja zwrotna i korektywna (nau­czyciel informuje o jakości efektu i procesu uczenia się oraz podpowiada, co i jak poprawić).Czas wykorzystany. Przez większość czasu lekcyjnego uczniowie zajmują się zadaniami związanymi z treścią nauczania i uczeniem się. Za pomocą odpowiednich pytań nauczyciel utrzymuje zaanga­żowanie uczniów w lekcję. Pytania mają zróżnicowany stopień trudności; zachowa­ny jest trzysekundowy czas wyczekiwania .

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!