STOSOWANIE TECHNIKI

Programiści mogliby stosować tę technikę, żeby „odczytać”, jaką treść powinny zawierać przyszłe programy. Można by na przykład wręczyć grupie pedagogów kwestionariusz zawierający pytania o treść niezbędną dla kształcenia w przyszłości. Na podstawie odpowiedzi należałoby opracować drugą wersję kwestionariusza dla tych samych respondentów. Mieliby oni ustosunkować się do odpowiedzi na pierw­szą wersję i ewentualnie uzasadnić zmianę zdania. Trzecia wersja kwestionariusza zawierałaby syntezę odpowiedzi na wersję dru­gą oraz wyjaśnienia, dlaczego niektórzy eksperci zmienili wcześniejsze opinie. Od­powiadając na pytania trzeciej wersji, zaznaczaliby i wyjaśniali powody zmiany sta­nowiska. W zasadzie po trzeciej turze opinia mogłaby już być względnie jednolita.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!