SCENARIUSZE

Ta metoda polega na tworzeniu scenariuszy – dobrze przemyślanych opowieści tym, jak może dojść do zmian. Opowieść opierać się musi na tym, co istnieje dziś, na domniemywanych trendach. Może wskazywać, co ludzie mają zrobić, by do opisanych zmian doprowadzić.Metody pisania scenariuszy są różne, można jednak mówić o pewnych zasadach pracy nad nimi. Zwykle zaczyna się od listy spraw, które zasługują na uwagę, cha­rakteryzujących system – przedmiot naszych rozważań. Lista spraw w przypadku przewidywania kształtu przyszłej szkoły byłaby zapewne dłuższa od scenariusza przyszłego programu matematyki. Potem do każdej pozycji na liście dodaje się pytania szczegółowe, na przykład: co nowego zawrzeć trzeba będzie w treści programu? co z dzisiejszych programów bę­dzie wciąż aktualne? jak ta stara treść będzie ustrukturyzowana? jakie objawiąsię no­we metody nauczania? jak uczniowie wykorzystywać będą komputery? jakich jeszcze nauczycieli trzeba będzie zatrudnić? co w sprawach programowych będą miel i do po­wiedzenia innowatorzy, badacze i metodycy?

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!