ROLA I ZNACZENIE PRASY

Wynikiem tych-zmian było wielokrotne zwiększenie ilości nakładów gazet i-czasopism. :Wiele z nich przy­brało handlowy lub sensacyjny, charakter, w czym niemałą rolę odegrało wprowadzenie płatnej reklamy, która stała się z cza­sem głównym źródłem dochodów wydawnictw prasowych. Szcze­gólnie duże rozmiary przybrało to w krajach kapitalistycznych, gdzie walka konkurencyjna była i jest głównym motorem wy­datków na reklamę i. gdzie, prasa znalazła się w większości w ręku wielkich; koncernów, stając się źródłem poważnych zy­sków.Prasa w Polsce Ludowej jest własnością Aspołeczną. Jej zai- dania;i kierunki rozwojowe zostały:ściśle  związane z podstawo­wym’ celem, jakim jest budowa nowego ustroju społecznego:Państwo zapewniło prasie duże możliwości działania

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!