RODZAJ TOWARU

I tak, gdy chcemy dotrzeć do szerokiego ogółu społeczeństwa, wtedy wybieramy gazetę codzienną,-gdy zaś do określonego środowiska — czasopismo najbardziej w tym środowisku czytane. Nakład decyduje o zasięgu ogłoszenia; im większy nakład tym niższy koszt jednostkowy ogłoszenia. Rodzaj towaru wpływa też na wybór czasopisma i formę ogłoszenia, nie każdy bowiem towar można reklamować w dowolnym cza­sopiśmie (np. książek medycznych nie reklamuje się w -czaso­pismach technicznych ani nawet w gazetach codziennych, :lecz W czasopismach’lekarskich itp;).‘Grupa adresatów jest ważkim czynnikiem w wyborze, dlatego że jeśli np.-chcemy dotrzeć’do młodzieży,-to korzystamy przede wszystkim z czasopism’mło­dzieżowych, jeśli do kobiet — wybieramy czasopisma kobiece itp.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!