REKLAMA I PROPAGANDA KSIĄŻKI W RADIO I TELEWIZJI

Omówione wyżej formy reklamy radiowej i telewizyjnej od­noszą się w zasadzie do wszystkich towarów i usług a więc i do książek, które są towarem, ale różniącym się od innych. W prak­tyce jednak pewne formy znalazły szersze zastosowanie i zdo­były popularność, inne natomiast stosowane są rzadziej. Radio i telewizja mają — jak już powiedzieliśmy — do speł­nienia funkcje kulturalne i oświatowe. Z tego punktu widzenia nawet bez audycji reklamowych interesują się książką jako źró­dłem wiedzy, i tworzywem dla wszelkiego rodzaju audycji i słu­chowisk. Tak więc w radio i telewizji mamy do czynienia za­równo z reklamą, jak i propagandą książki.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!