REKLAMA FILMOWA (KINOWA)

Operowanie obrazem i dźwiękiem w warunkach sali kinowej, kiedy nic nie rozprasza uwagi widza, pozwala również z powodzeniem wykorzystać ekran dla reklamy. Mówiąc o reklamie filmowej mamy więc na myśli re­klamę wizualną i dźwiękową z ekranu, wyświetlaną przed roz­poczęciem kroniki lub filmu fabularnego. Reklamę filmową można też nazwać kinową; nie należy jednak zapominać, że w lokalu kina mogą być stosowane inne formy reklamy wizualnej (plakaty, afisze, gabloty, stoiska itp.)» które trudno nazwać reklamą filmową oraz, że kino we włas­nym zakresie prowadzi reklamę wyświetlanych filmów.Najprostszą i najtańszą formą reklamy kinowej są prze­źrocza na s z k 1 e, wyświetlane ńa ekranach za pomocą tzw. rzutnika.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!