RADIOWĘZŁY REKLAMOWE

Informa­cja ta może mieć również charakter reklamowy lub propagan­dowy. Formy informacji za pośrednictwem radiowęzła zbliżone są do prostych form radiowych, a więc anons (komunikat), ga­węda (np. recenzje o książkach), dialog z podkładem muzycznym, czytanie urywków książek, rozmowy (wywiady) z czytelnika­mi itp. Radiowęzły zakładowe działają co prawda w obrę­bie zakładów pracy, ale mają dużą siłę oddziaływania, gdyż informacja za ich pośrednictwem dociera do wszystkich zatrud­nionych. Można więc podawać za ich pośrednictwem zarówno wiadomości związane z produkcją i życiem zakładu, jak też audy­cje oraz informacje o książikach lub innych towarach.Radiowęzły w. domach towarowych spełniają wyłącznie funk­cje informacyjno-reklamowe. Reklamują towary lub usługi, jakie oferuje dana placówka handlowa.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!