PRZESUNIĘCIE PROGRAMU

Właśnie to przesunięcie ciężaru z pojęcia „być” na „stawać się”, ucieczka od widzenia świata jako gigantycznego zegara mechanicznego, w którym poznawalna jest każcla przyczyna i przewidywalne jej skutki, charakteryzuje nowe ujęcie wzor­ca programu. Wielu autorów nowych wzorców programu widzi rzeczywistość w ciągłym ru­chu i człowieka w działaniu. Widać w tych wzorcach myśl egzystencjalną, etyczną i duchową „trzeciej psychologii”. Abraham Maslow, pionier psychologii humani­stycznej , widzi w tej psychologii zapowiedź zmiany, zapowiedź „czwartej psycho­logii” – ponadosobowej, skierowanej do uniwersum, intuicji i trascendencji. Dzię­ki intuicji człowiek myśli twórczo i ujmuje świat całościowo.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!