PROPORCJA CZASU

Po drugie, nauczy­ciele różnią się między sobą proporcją czasu wykorzystanego. Badania pokazały, że 50-60% dnia w szkole podstawowej i 30-45% w szkole średniej to czas zajęty przez naukę przedmiotów – dziedzin nauki. Resztę pochłaniają lekcje przedmiotów „nieakademickich”, przerwy, drugie śniadanie, przechodzenie do innych pomie­szczeń itd. Najwięcej czasu zabiera, zwłaszcza w szkole średniej, przechodzenie do innych pomieszczeń i etap początkowy każdej lekcji. Każdego roku marnuje się w ten sposób 15 dni nauki, czyli 75 godzin. Poza tym uczniowie wagarują i opu­szczają lekcje; najwięcej w szkołach śródmiejskich. Żeby zwiększyć proporcję czasu zajętego, nauczyciele powinni ustanowić system reguł i procedur postępowania, które przyspieszają wykonywanie zadań niedydaktycznych, zapobiegają niewłaściwemu zachowaniu uczniów i ułatwiają utrzymań e dyscy­pliny. Szkoły ze swej strony powinny przeciwdziałać wagarom i spóźnianiu się uczniów.

 

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!