PROPORCJA CZASU

To niekorzystne porównanie prowadzi do wniosku, że jedną z przyczyn kiepskich osiągnięć szkolnych amerykańskich uczniów jest krótszy czas spędzany w szkole. Badania pokazują jednak, że wydłu­żając czas, ale nie zmieniając innych właściwości kształcenia, nie poprawi się osią­gnięć. Zdrowy rozsądek podpowiada mimo wszystko, że jeśli uczyć dłużej przy zachowaniu danej jakości procesu dydaktycznego, to wyniki muszą być lepsze. Uczeń, który ma więcej czasu, żeby się uczyć, osiąga lepsze reultaty od ucznia, który na naukę przeznacza mniej czasu. Czas przydzielony to proporcja czasu całego dnia szkolnego (lub roku) przezna­czana na naukę materiału programowego. Zwykle wynosi ona od 60 do 80% całego czasu spędzanego przez ucznia w szkole. W szkołach średnich proporcja ta jest wy­ższa niż w podstawowych, w tych drugich bowiem więcej myśli się o rozwoju spo­łecznym i psychicznym uczniów niż o nabywaniu wiedzy.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!