PROBLEM TEORII EWOLUCJI

Przede wszystkim jednak przewija się przez jej karty problem teorii ewolucji, zarówno jej statusu, jak i treści. Albowiem teoria ewolucji stanowi ten obszar wiedzy, bez którego nie mamy najmniejszej szansy zrozumienia tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy; równie ważne będzie też określenie granic, w obrę­bie których funkcjonuje ona już nie jako teoria naukowa, ale jako mit.W ostatnich latach niektóre z tych kwestii omawiałem na dwóch wykładach. Pierwszy wygłoszony został w Izraelu w Instytucie Weizmanna, a następnie na Uniwersytecie Ka­lifornijskim w Berkeley i opublikowany najpierw w czaso­piśmie „Science”, a następnie w dzienniku „Le Monde” pod tytułem Evolution et bricolage. Drugi wykład przed­stawiłem w Akademii Chirurgicznej w Paryżu i został on opublikowany w „Journal de Chirurgie”, a następnie również w „Le Monde” pod tytułem Mon dissemblable mon frere.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!