POD WZGLĘDEM ILOŚCIOWYM

Innymi słowy, na lekcjach matematyki nauczyciel był głównym źródłem wiedzy i głównie on wy­znaczał sposób uczenia się. Prezentował wiedzę i wyjaśniał, jak rozwiązywać zadania i problemy. Nato­miast m lekcjach nauki o społeczeństwie oczekiwano, że to uczniowie sami będą się uczyć, czytając i analizując materiały. Oczekiwano, że nabędą umiejętności badawczych i opracowywania danych z róż­nych źródeł. Na matematyce uczeń najpierw miał opanować podstawy, a dopiero potem mógł zająć się rozwiązywaniem problemów.Pod względem ilościowym i jakościowym czas wykorzystany (oraz zajęty) uważa się za ważny czynnik podnoszenia osiągnięć uczniów. Oczywiście łatwiej mierzyć ilość czasu i w tej sprawie dojść do wspólnego stanowiska, niż zbadać, jak jest wykorzystywany. Im dłuższy jest czas wykorzystany (i zajęty), tym więcej nau­czą się uczniowie. Synteza dwudziestu odrębnych badań pokazała, że korelacja między osiągnięciami uczniów z matematyki i języka angielskiego z czasem wyko­rzystanym wyniosła od 0,4 do 0,6.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!