OGÓLNA LICZBA PRZECIWCIAŁ

Ogólna liczba różnych przeciwciał, które mogą być wytworzone przez organizm, jest produktem wszystkich tych komórek. Po drugie — na poziomie białka — każde przeciwciało powstaje przez połączenie dwóch łańcuchów białkowych, ciężkiego i lek­kiego; każdy z takich łańcuchów pochodzi ze zbioru kilku tysięcy łańcuchów i różne kombinacje tych połączeń tworzą różnorodność kilku milionów przeciwciał. Po trzecie, na poziomie genu każdy gen, który określa strukturę jedne­go z tych łańcuchów, ciężkiego albo lekkiego, powstaje w trakcie rozwoju płodu dzięki zespoleniu się kilku fragmen­tów DNA, z których każdy wywodzi się ze zbioru sekwencji podobnych, lecz nie identycznych. Dzięki takiej konbinato- ryce, ograniczona ilość informacji genetycznej w 1 nii roz­rodczej wystarcza do zapewnienia produkcji w komórkach somatycznych ogromnej liczby struktur białkowych, z których każda zdolna jest łączyć się tylko z jedną i odmienną od pozostałych cząsteczką.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!