ODPOWIEDŹ JEDNOSTCE

Pierwszy z nich od­powiada jednostce, to znaczy organizmowi, którego więk­szość właściwości, zarówno struktura, jak i funkcje oraz zachowanie, wydaje się rzeczywiście skierowana na jakiś cel. Widoczne jest to na przykładzie: poszczególnych faz rozmna­żania, rozwoju embrionalnego, oddychania, trawienia, po­szukiwania żywności, ucieczki przed drapieżnikiem, migracji ltd. Ten typ uprzednio ustalonego zamiaru istnieje w każdej istocie żywej, nie odnajdziemy go jednak w świecie nieoży­wionym. Dlatego przez długi czas odwoływano się do szcze­gólnego czynnika — do wymykającej się prawom fizyki siły życiowej. Dopiero w obecnym stuleciu zaniknęła sprzecz­ność między przypisywaną działaniom istoty żywej inter­pretacją mechanistyczną a jej właściwościami i zachowaniem.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!