NOWE RODZAJE USŁUG

Powyższe cyfry wskazują, że w obecnych warunkach nakłady gazet oraz ich niska cena zapewniają ko­rzystanie z informacji prasowej bardzo szerokim kręgom naszego społeczeństwa. Praktycznie można przyjąć} że obecnie w naszym kraju, w każdej rodzinie czyta się systematycznie przynajmniej jedną gazetę lub czasopismo. Prasa umożliwia więc dotarcie do wszystkich środowisk. Gazety codzienne przeznaczone są dla ogółu czytelników, czasopisma fachowe docierają do rąk poszcze­gólnych specjalistów. Pisma społeczno-kulturalne, oświatowe, sportowe i inne trafiają do rąk działaczy, twórców, fachowców, młodzieży i innych grup społecznych. A więc reklama za pośred­nictwem prasy to mocny środek więzi przedsiębiorstw handlo­wych z odbiorcami, szczególnie ważny wtedy, gdy trzeba wpro­wadzić na rynek nowe towary lub nowe rodzaje usług.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!