NAGRANIA DŹWIĘKOWE. MAGNETOFON W REKLAMIE

Wspomnieliśmy już o tym, że radiowęzły zakładowe wyko­rzystują reklamowe nagrania dźwiękowe. Ta forma reklamy lub propagandy staje się coraz bardziej popularna. Od kilku lat działa w Warszawie — uruchomiona przez Stowarzyszenie Księ­garzy Polskich — Redakcja Serwisu dla Radiowęzłów, zajmująca się przygotowaniem, nagrywaniem i kolportażem nagrań słowno- -muzycznych poświęconych sprawom popularyzacji książki i po­stępu technicznego. Redakcja ta współpracuje z Centralnym Instytutem Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej oraz resortami przemysłowymi, wydawcami i księgarstwem. Audycje przygotowywane są na zlecenie zainteresowanych resor­tów lub wydawców i rozsyłane tym zakładom pracy, które za­abonują odpowiadającą im serię nagrań.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!