MEGATRENDY

John Naisbitt wylicza dziesięć najogólniejszych tendencji rozwojowych, dobrze już wykształconych i systematycznie nabierających siły: 1) coraz głębiej pogrążamy się w społeczeństwie informatycznym’, 2) otacza nas świat skomplikowanych techno­logii; 3) gospodarka ma charakter globalny – zmiany w jednym miejscu uderzają we szystkich; 4) łatwiej przychodzi nam planowanie strategiczne, długoter minowe; 5) restukturyzacja oświaty jest elementem ogólnego przechodzenia od centralizacji do decentralizacji’, 6) nacisk na samodzielność uczniów i umocnienie roli nauczy­cieli i rodziców w decydowaniu o oświacie jest przejawem przechodzenia od odpo­wiedzialności zinstytucjonalizowanej do indywidualnej-, 7) rozwój w szkołach de­mokracji uczestniczącej’, 8) odchodzenie w szkołach od organizacji hierarchicznej na rzecz współpracy zadaniowej-, 9) zamiast opierać się na zasadzie albo-albo, szkoiy będą stwarzać bogate możliwości wyboru. Ostani megatrend dotyczy prze­mian demograficznych i przeludnienienia na półkuli południowej.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!