KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ

Prasa nie tylko kształtuje opinię publiczną, ale bierze czynny udział w za­chodzących procesach gospodarczych, politycznych,’ społecznych i kulturalnych. Jednocześnie międzynarodowe kontakty umoż­liwiają naszej prasie zbieranie i przekazywanie polskim czytel­nikom wiadomości z całego świata. W ten sposób pnjsa jest nie tylko środkiem masowego przekazu, ale też czynnikiem. więzi społecznej, czynnikiem kształtowania zainteresowań, upodobań i postaw szerokich rzesz czytelników. W r. 1967 ukazywało się w Polsce około 1320 tytułów gazet i czasopism w łącznym jednorazowym nakładzie przeszło 25 mi­lionów egzemplarzy. Globalny roczny nakład prasy wyniósł w.tym roku prawie 3 ‚miliardy ‘egzemplarzy, czyli przeciętnie 280 egz. na osobę.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!