KONTAKT Z CAŁYM ŚWIATEM

  1. Jednostki mieszkające w głównych ośrodkach miejskich Europy i Amery­ki Północnej otrzymały środek umożliwiający im prawie natychmiastowe komunikowanie z innymi częściami świata. Kontrast w porównaniu z poprzednimi środkami komunikowania opartymi na transporcie był olbrzymi. Przed 1830 r. list wysłany w Wielkiej Brytanii do Indii szedł od pięciu do ośmiu miesięcy, a z powodu monsunów na Oceanie Indyjskim mogły minąć dwa lata, zanim z powrotem dotarła odpowiedź. W 1870 r. telegram mógł dotrzeć do Bombaju w ciągu pięciu godzin, a odpowiedzi można się było spodziewać nawet tego samego dnia. Natomiast w 1924 r. na wystawie Imperium Brytyjskiego król Jerzy V wysłał do siebie samego telegram, który w czasie 80 sekund okrążył całą ziemię brytyjskimi liniami. Natychmiastowe komunikowanie na skalę światową — nieza­leżne od dróg odzwierciedlających organizację władzy gospodarczej i politycznej – stało się rzeczywistością agencje te zajmowały się systematycznym gromadzeniem i rozprowadza­niem informacji na dużych terytoriach — początkowo w Europie, a później również w innych częściach świata. Po drugie, po początkowym okresie rywalizacji agencje te ostatecznie zdecydowały się podzielić świat między siebie, tworząc w ten sposób terytoria wyłączności działania, co doprowadziło do stworzenia wielostronnej sieci komunikacyjnej na rzeczywiście globalną skalę. Po trzecie, blisko współpracowały z prasą, dostarczając jej informacji do druku. Następnie agencje te połączyły się w sieci komunikacyjne, które dzięki drukowi, a później także dzięki telewizji, dostarczały informacje do znaczącej liczby odbiorców.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!