KANAŁY KOMUNIKACJI

Istnieje wiele źródeł i kanałów komunikacji, dlatego odbiorca może znaleźć się w sytuacji odbiorcy i nadawcy jednocześnie. Na przykład przywódca polityczny, który od czasu do czasu pojawia się w telewizji, czytuje regularnie gazety i czasami ogląda programy telewizyjne. Podobnie jednostki, które normalnie oglądają telewizję, mogą stać się uczestnikami wydarzeń medialnych wywołujących reakcje innych telewi­dzów. Tak media tworzą część pola interakcji, na którym osoby i grupy osób dążą do osiągnięcia określonych cełów. Medialne pole interakcji nie przypomina sytuacji interakcji bezpośredniej, w której rozmówcy prowa­dzą dialog. Jest to raczej nowy rodzaj pola interakcji, gdzie przeplatają się różne jej formy. Uczestnicy takiej interakcji korzystają z różnych środków technicznych, komunikują swoje informacje innym odbiorcom na dys­tans — którzy mogą, choć nie muszą, ich odebrać — oraz planują swoje działania na podstawie obrazów i informacji medialnych. Oczywiście, znajdą się osoby, które będą miały dużo szersze możliwości wykorzys­tania środków technicznych i częstszego pojawiania się we frontowym obszarze produkcyjnym medialnego pola interakcji i przekazywania informacji nieobecnym odbiorcom. Jednak, jak wykazał przewrót w Eu­ropie Wschodniej, możłiwości te niekoniecznie pozwolą ich beneficjan­tom kontrolować przebieg wydarzeń. Ponieważ istnieje wiele kanałów przekazu informacji, które trudno jest ograniczyć, a odbiór przekazów medialnych jest zawsze procesem dosyć niezależnym, którego nawet ich nadawcy nie mogą kontrolować, medialne pole interakcji jest obszarem, gdzie stosunki siły ulegają szybkim i nieprzewidywalnym zmianom. Rozwój mediów pomógł stworzyć globalne pola interakcji, dzięki czemu można przyspieszać tempo zmian społecznych przez przyspieszanie przepływu informacji.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!