JAKO PRZYKŁAD

Jako przykład mogą służyć kilkuminutowe audycje nadawane w „Kronice Szczeciń­skiej”, w zamian za egzemplarze recenzyjne. Do form propagandy książki w radio zaliczymy: audycje lite­rackie, słuchowiska literacko-muzyczne (oparte o konkretne książki), audycje poetyckie, wywiady z pisarzami, dyskusje lite­rackie, reportaże z księgarń, drukarń, z kiermaszy, wystaw, da­lej czytanie książek w odcinkach (przez wybitnych aktorów i lektorów), rozmowy z księgarzami, bibliotekarzami i^ czytelni­kami książek, konkursy czytelnicze i inne. Cechą wspólną form propagandy jest to, że:  są one organizowane z inicjatywy własnej redakcji radiowej w ramach własnych programów działania,są bezpłatne, z księgarstwem najczęściej nie uzgadniane, kształtują zainteresowania kulturalne radiosłuchaczy, w tym również ich zainteresowania czytelnicze,spełniają pośrednio pewne funkcje reklamowe.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!