GENETYCZNE ROZPATRYWANIE ORGANIZMÓW

Obecnie stało się w zasadzie niemożliwe wy­jaśnienie olbrzymiej ilości danych zebranych od począt­ku tego wieku bez teorii bardzo zbliżonej do współczes­nego darwinizmu. Prawdopodobieństwo, że pewnego dnia teoria ta w całości zostanie obalona jest obecnie bliskie Tymczasem jednak jesteśmy jeszcze daleko od sformuło­wania jej wersji ostatecznej, zwłaszcza gdy chodzi o wytłu­maczenie samych mechanizmów ewolucji. Genetyka rozpa­truje organizmy na dwóch odrębnych poziomach. Na pierw­szym z mch zajmuje się ich cechami widocznymi, kształ- ami, funkcjami, zachowaniem, krótko mówiąc — fenoty­pem. Na drugim poziomie interesuje się strukturami ukry­tymi, zestawem genów, czyli tym, co określa się jako geno- yp- le poziomy to dwa bardzo różne światy.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!