FUTUROLOGIA

Było by czymś osobliwym, gdyby w przyszłych programach nie znalazły się kur­sy futurologiczne. Kursy takie już dziś można spotkać w kilku szkołach średnich. Celem ich jest pomoc uczniom logicznie i poprawnie myśleć o przyszłości i nau­czyć metod jej przewidywania. Liczba kursów futurologicznych zapewne wzrośnie, zapewne też trafią one do szkół podstawowych.Draper Kauffman wylicza sześć kategorii kompetencji, których wyrobieniu słu­żyć będzie prawdopodobnie program futurologiczny: 1) wykorzystywanie dostępu do informacji, 2) precyzyjne myślenie, 3) skuteczne porozumiewanie się, 4) rozu­mienie środowiska człowieka, 5) rozumienie jednostki i społeczeństwa, 6) komptenecje osobowościowe.W programach kursów futurologicznych znajdą się umiejętności planowania, wiedza o podejmowaniu decyzji, różnego rodzaju heurystyki postępowania z infor­macjami, umiejętności radzenia sobie ze stresem wywołanym gwałtownością zmian. Uczniowie dowiedzą się, jak myśleć krytycznie o przyszłości i jak odróżniać to, co logiczne, od tego, co nielogiczne.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!