FORMY REKLAMY PRASOWEJ

XVIII i XIX przyniosły szeroki rozwój reklamy prasowej, a szczyt jej-popularności na początku wieku XX wiąże się ze światowym rozwojem kapitalistycznego handlu i przemysłu. Tak więc reklama prasowa znalazła się w rzędzie najbardziej rozpowszechnionych środków reklamowego oddziaływania. I cho-> ciaż późniejszy rozwój radia i telewizji spowodował poważne przesunięcia w doborze środków reklamy, prasa pozostaje nadal jednym z najczęściej wykorzystywanych środków masowego przekazu dla celów informacji handlowej.Z biegiem lat rozwinęły się i udoskonaliły różne formy re­klamy prasowej, a wśród nich podstawowa i najczęściej stoso­wana forma— ogłoszenie.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!