FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

  • Stworzenie organizacji międzynarodowych zajmujących się przy­działem długości fal elektromagnetycznych. Trzecie zjawisko, które odegrało istotną rolę w procesie globalizacji komunikowania, pojawiło się w końcu XIX w.: wiązało się z rozwojem nowych środków przekazu informacji za pośrednictwem fal elektromag­netycznych i z idącymi za tym odkryciem próbami rozdysponowania jego pasm elektromagnetycznych. W rozdziale poprzednim mówiliśmy o wy­nalazkach technicznych, które umożliwiły ten postęp. Wykorzystanie fał elektromagnetycznych do przekazu informacji w dużym stopniu roz­szerzyło możliwości transmisji informacji na dystans w elastyczny i niedrogi sposób, eliminując potrzebę układania kosztownych kabli na dnie oceanu i na lądzie. Jednakże coraz częstsze wykorzystanie fal elektromagnetycznych stworzyło prawdziwą konieczność rozdyspono­wania zakresów fal wewnątrz państw i pomiędzy nimi.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!