ELEKTRONICZNA INWAZJA

Zależność od amery­kańskiej technologii komunikowania oraz od inwestycji zbiegła się z dużym zapotrzebowaniem na programy telewizyjne. Ujawniło to wysokie koszty produkcji krajowej i spowodowało naciski na dalszy rozwój sieci systemów komercyjnych w krajach Trzeciego Świata, a także import na szeroką skalę programów zagranicznych, w tym głównie amerykańskich. Efektem jest „elektroniczna inwazja”, która stwarza niebezpieczeństwo zniszczenia lokalnych tradycji i przenikania do kulturowego dziedzictwa krajów słabiej rozwiniętych wraz z napływem programów telewizyjnych i innych produktów medialnych pochodzących z kilku ośrodków zachodnich. Programy te przesycone są wartościami konsumpcyjnymi, ponieważ dostosowuje się je przede wszystkim do potrzeb producentów różnych towarów, którzy przez reklamę sponsorują telewizję. Przyjmując komercyjny system mediów elektronicznych, kraje rozwijające się, jak twierdzi Schiller, implikują proces kulturalnej transformacji w zależności od wartości konsumpcyjnych przewyższają­cych tradycyjne motywacje i inne wzory formowania wartości. W ten sposób jednostki są coraz bardziej narażone na wpływy globalnego systemu komunikowania i towarów wyprodukowanych głównie w USA.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!