DWIE CECHY ALBUMÓW

Albumy mają dwie cechy odróżniające je od normal-, nych książek z ilustracjami, są to: duży, nietypowy dla książki do czytania format oraz przewaga części ilustracyjnej nad tek­stową. Często albumy są wydawane bardzo luksusowo, w czym specjalizują się niektóre wydawnictwa. Albumy mogą być po­święcone nie tylko sztuce (serie albumów oficyny wydawniczej „Auriga”), lecz również takim dziedzinom jak historia, krajo­znawstwo (albumy fotografii miast), sport itp. Mogą też być albumy, rysunków satyrycznych, albumy techniczne, filatelistycz­ne i inne. Odrębną grupę zaliczaną w naszych warunkach do wydaw­nictw artystyczno-graficznych stanowią plakaty, portrety i go­dła (w oprawie i luzem), pocztówki (widokowki), składanki, parawaniki, ekslibrisy itp.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!