DWA SENSY DYCHOTOMII

Jeśli skupimy się na rozwoju społeczeństw Zachodu od okresu późnego średniowiecza, możemy wyróżnić dwa podstawowe sensy wspomnianej już dychotomii. Nie wyczerpują one oczywiście w pełni znaczenia tych wieloznacznych terminów, lecz podkreślają najważniejsze ich użycie od czasów średniowiecznych. Pierwszy sens dychotomii wiąże się z dziedziną zinstytucjonalizowa­nej władzy politycznej, która niezmiennie ulokowana była w dłoniach suwerennego państwa, a z drugiej strony również z dziedziną działalności gospodarczej i stosunków osobistych, które wymykały się spod bez­pośredniej kontroli politycznej. Stąd w połowie XVI w. słowo „publiczny”nabrało znaczenia związanego z państwem, władzą lub wywodzącego się z władzy, podczas gdy słowo „prywatny” odnosiło się do działań i sfer życia nie związanych ani z państwem, ani z władzą. Takie rozumienie powyższej dychotomii zazębia się z rozróżnieniem na państwo i społe­czeństwo cywilne, często wykorzystywane w pracach teoretyków prawa i politologów XVIII i XIX w.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!