DOŚĆ DROGA FORMA REKLAMY

Ogłoszenia prasowe są reklamą ’ dość drogą, ale ich zasięg wykracza daleko poza obręb jednej, nawet największej placówki handlowej. Dlatego poszczególne księgarnie nie mogą bez zgody przedsiębiorstwa zlecać’ogłoszeń prasowych. Zresztą koszty tego posunięcia mogłyby być ‚.niewspółmierne do – rezultatów sprze­daży i niewielkiego stosunkowo zapasu reklamowanych tytułów w jednej placówce.’Ogłoszenia handlowe mogą w naszych wa­runkach zlecać: Centrala Księgarstwa i podległe jej przedsię­biorstwa „Dom Książki”, a’także Składnica Księgarska oraz po­szczególne wydawnictwa. Zlecenie ogłoszeń wymaga również uprzedniego przeanalizowania jego celowości na tle innych środ­ków reklamy. Obok ogłoszeń-handlowycK (reklamowych) spotykamy w prasie ogłoszenia urzędowe (sądowe, przetargowe itp.), ogłoszenia drobne (płatne za wyraz), ogłoszenia osobiste oraz nekrologi.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!