DOMINACJA

Dominacja głównych agencji informacyjnych w połączeniu z innymi nierównościami w międzynarodowym przepływie informacji i komuniko­wania spowodowała podniesienie się głosów nawołujących do światowej reorganizacji globalnego ładu informacyjnego. Odbyło się wiele kon­ferencji i posiedzeń komisji sponsorowanych przez UNESCO, które w latach 1970-1980 rozpoczęły szeroką debatę na temat Nowego Światowego Ładu Informacyjnego i Komunikacyjnego (NWICO). Zwo­lennicy NWICO poszukiwali sposobu na zrównoważenie międzynarodo­wego przepływu i zawartości informacji, jak również na umocnienie infrastruktury technologicznej i możliwości produkcji w sferze komuni­kowania w krajach mniej rozwiniętych. Lecz inicjatywy UNESCO spotkały się z niechęcią niektórych rządów oraz zachodnich grup interesów. W 1984 r. Stany Zjednoczone wystąpiły z UNESCO, a w roku 1985 to samo uczyniła Wielka Brytania. Pozbawiło to UNESCO około 30 procent budżetu i bardzo ograniczyło efektywność polityki popierania rozwoju krajów nierozwiniętych Niemniej jednak debata nad nowym ładem komunikacyjnym zwiększyła świadomość dotyczącą tych zagad­nień. Pomogła również rozwinąć różne formy współpracy między tak zwanymi krajami Trzeciego Świata, aż po powstanie regionalnych, nie zrzeszonych agencji informacyjnych w krajach afrykańskich i innych.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!