DLA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

Dla rozstrzygnięcia tego sporu najważniejsze jest więc, aby do­wiedzieć się, na którym z poziomow organizacji należy szu­kać wytłumaczenia i czy jest ono w ogóle konieczne. A co bardziej jeszcze znamienne, fragment DNA, który powiela się początkowo nie oddziałując na fenotyp gospodarza, z dużą łatwością może wtórnie wywrzeć pewien wpływ na tego samego gospodarza. Taki fragment DNA zdolny jest osiągnąć to zapewniając jakieś korzyści selekcyjne potom­stwu gospodarza. Albowiem skojarzenie tych dwóch właś­ciwości: po pierwsze, fragmentacji genów struktury na mniej­sze segmenty DNA, które są poprzerywane przez sekwencje dzielące, a po drugie, obecności licznych transpozonów zdolnych do rozsiewania się w genomie i do przenoszenia segmentów DNA z jednego regionu w inny — dostarcza akurat tych narzędzi, które są wymagane do mobilizacji fragmentów genów, ich rekombinacji, przemieszczania i po­wtarzania tego procesu w nieskończoność.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!