DĄŻENIE INTERESÓW KOMERCYJNYCH

Do tej pory starałem się prześledzić rozwój globalizacji komunikowania i zbadać kilka jej wzorów we współczesnym świecie. Lecz jaki wywód teoretyczny możemy zaproponować, by wyjaśnić kierunki komunikowa­nia światowego oraz rzucić pewne światło na jego prawdopodobne konsekwencje? W literaturze dotyczącej komunikowania międzynarodo­wego można znaleźć bardzo różne podejścia teoretyczne do tego tematu. W ostatnich dziesięcioleciach dał się jednakże zauważyć jeden pogląd dominujący. Zgodnie z mniemaniem jego zwolenników globaliza­cja komunikowania wzięła swój początek i była napędzana wspólnym dążeniem interesów komercyjnych – wielkich międzynarodowych kor­poracji z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, często we współpracy z zachodnią polityką {przeważnie amerykańską) i instytucjami militar­nymi. Proces ten doprowadził do powstania nowych form zależności, w których kultury tradycyjne są niszczone przez zalew wartości zachodnich. Pogląd ten, ze sporą dozą ostrożności, wyraził Herbert Schiller w pracy Mass Communication and American Empire, opub­likowanej po raz pierwszy w 1969 r. Od tego czasu zagadnienie to było już wielokrotnie uaktualniane i poszerzane w wielu publikacjach

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!