CZYTANIE I ROZUMIENIE

Trudności, jakie czytanie sprawia uczniom, zwróciły uwagę pedagogów na inną jeszcze cechę podręcznika: czy jest dostatecznie łatwy w czytaniu. Opracowano ca­łą gamę technik mierzenia czytelności podręcznika, bardzo potrzebnych, choć mo­gą one skłaniać autorów do pisania tekstów banalnych i schematycznych. Przyjmu­je się, że stopień łatwości czytania podręcznika powinien być najwyżej o rok wyższy lub niższy od przeciętnego wyniku danej klasy. Zdaniem niektórych pedagogów ważniejsza jest zrozumiałość podręcznika. Wy­maga się więc, żeby podręcznik miał wyraźną strukturę prezentowaną w specjalnych schmatach słownych lub graficznych, wyliczał na wstępie cele, zawierał podsumowa­nia i ćwiczenia utrwalające. Tabela  pokazuje cztery poziomy czynności poznaw­czych i odpowiadające im czynności czytania oraz metodyczne ułatwienia, dzięki którym materiał nauczania nabiera sensu w oczach ucznia.

 

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!