CZAS WYKORZYSTANY

Czas wykorzystany to czas spędzony przez ucznia na wykonywaniu zadań zwią­zanych z treścią nauczania (słuchanie i notowanie wykładu, rozwiązywanie proble­mu w grupie, rysowanie mapy). Czasami przez czas wykorzystany rozumie się czas, przez który uczeń jest zajęty określonym zadaniem dydaktycznym, a praca ta koń­czy się sukcesem: uczeń wykonał pracę i nauczył się. Chociaż czas wykorzystany jest zmienną ważniejszą od czasu zajętego, bo wyżej koreluje z osiągnięciami uczniów, dysponujemy większą liczbą danych o czasie wykorzystanym, łatwiej­szym do zmierzenia. Pracując nad tą samą treścią nauczyciele korzystająz odmien­nych materiałów i metod oraz zwracają uwagę na inne aspekty treści. Ponieważ ba­dacze nie umieją kodować różnic w takich sytuacjach, badają czas wykorzystany i traktująjako substytut czasu zajętego.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!