CO PRYWATNE A PUBLICZNE

Rozdział między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, ma długą historię w myśli politycznej społeczeństw zachodnich. Problem ten daje się zau­ważyć już w filozoficznych debatach starożytnych Greków dotyczących życia miast-państw, w których obywatele gromadzili się, żeby dysku­tować o wspólnych interesach i kształtować porządek społeczny dla ogól­nego dobra. Takie ścisłe rozróżnienie wynika prawdopodobnie z wczes­nego prawa rzymskiego, które wyraźnie rozdzielało prawo publiczne od prywatnego, oraz z rzymskiej koncepcji res publica. Jednak w okresie póź­nego średniowiecza i początków nowożytności zagadnienia prywatności i tego, co publiczne, zaczęły nabierać nowego znaczenia, częściowo w związku z zachodzącymi w tym czasie zmianami instytucjonalnymi.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!