BARDZO WAŻNE ZNACZNIE

W ten sposób recenzja, chociaż nie zamówiona przez wydawcę i księgarstwo, spełnia istotną funkcję informacyjno-reklamową. Re­cenzje w czasopismach fachowych stanowią podstawową wska­zówkę i poradę dla poszczególnych grup specjalistów nauki i go­spodarki narodowej. Bardzo ważne znaczenie mają recenzje jako pomoc i krytycz­ny materiał o książkach dla łudzi zawodowo związanych z upow­szechnieniem książki i czytelnictwa, dla księgarzy,- bibliotekarzy i kolporterów. Argumenty zawarte w recenzjach pomagają prze­łamywać opory odbiorców i czytelników, pozwalają z większą swobodą i przekonaniem proponować określoną książkę. Tak więc dla księgarza recenzja jest niezbędną informacją zawodową.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!