BADANIA LEKCJI NAUKI

Jeżeli pracą kieruje bezpośrednio nauczyciel, przez 84% czasu uczniowie zajęci są nauką; w innych przypadkach tylko 70%. Kiedy nauczyciel na przykład podzieli klasę na trzy grupy i zatrzyma się dłużej przy jednej, czas wykorzystany w dwóch pozostałych grupach wyraźnie się skraca. Ob­serwacja ta pozostaje w sprzeczności z opinią że uczniowie powinni mniej czasu pracować pod kierunkiem nauczyciela, więcej poświęcać na pracę samodzielną jak się okazuje wygląda to na marnowanie czasu nauki. Badania lekcji nauki o społeczeństwie w 19 klasach i matematyki w 20 pokazały, że na tych pierw­szych uczniowie znacznie więcej czasu pracują w grupach (11%), więcej czasu zajmują im sprawozda­nia z pracy (7%) i korzystanie z materiałów audiowizualnych (7%), podczas gdy na lekcjach matematy­ki odsetki wynosiły odpowiednio 0,01; 0; 0. Na lekcjach matematyki przez 30% czasu uczniowie wykonywali osobno takie same zadania, a pogadanka-odpytywanie zajęła 29%. Dla nauki o społeczeń­stwie odpowiednie odsetki wyniosły 22 i 31. Zindywidualizowana praca samodzielna w ogóle nie wystą­piła na lekcjach nauki o społeczeństwie, ale na matematyce zajęła 11% czasu .

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj popularno-naukowe artykuły dotyczące przeróżnych dziedzin życia. Bloga prowadzę z pasji, jest to moje ogromne hobby. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania ich i likowania na fb!